Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
Năm 2024, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 07 Chỉ thị của UBND tỉnh

Xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 07 Chỉ thị của UBND tỉnh trong năm 2024. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Hành chính huyện - Nguyễn Quang Phương tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo Chủ tịch UBND huyện, năm 2023, công tác Cải cách hành chính (CCHC) của huyện đã được quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt với nhiều hình thức gắn với trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện hiệu quả cao, đặc biệt là các đơn vị, địa phương đã nỗ lực thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình, một phần (mức độ 3, 4) đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp, giảm đầu mối quản lý, khắc phục một bước tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách tài chính công được tập trung chủ yếu vào việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương. Xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số đã có bước phát triển về hạ tầng, ứng dụng các phần mềm dùng chung vào quản lý và chỉ đạo điều hành. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra, giám sát CCHC được tăng cường;… Những kết quả cụ thể trên đã giúp cho chỉ số điểm CCHC của huyện nhà năm 2023 đạt 91,04 điểm (tăng 19,14 điểm, tăng 8 bậc so với năm 2022), được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

29.01.24 CCHC.jpg

Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện đề nghị năm 2024, Ban Chỉ đạo CCHC cấp huyện, cấp xã nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sức lan tỏa của CCHC với sự phát triển của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa cả 6 nội dung CCHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp Ban Chỉ đạo CCHC tháng 11 năm 2023 “cải cách thể chế là nền tảng, cải cách thủ tục là trọng tâm, cải cách chế độ công vụ, công chức là động lực, cùng với cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và xây dựng Chính phủ số, để tạo đột phá". Đối với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các nội dung CCHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện; tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến; thường xuyên rà soát, kiến nghị bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không khả thi. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất công tác giải quyết TTHC và việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo CCHC huyện chỉ đạo, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của CBCCVC. Tập trung triển khai các nội dung chuyển đổi số; các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn quan tâm là xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 07 Chỉ thị của UBND tỉnh, gồm: Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2023 về tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 29/12/2023 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 29/12/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 29/12/2023 Về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 29/12/2023 về các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chỉnh trang đô thị tại các đô thị Biên Hòa, Long Khánh và thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn đến năm 2025 và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 29/12/2023 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Thuộc nhấn mạnh: Năm 2024 là năm quan trọng, then chốt trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, khó dự báo. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ CCHC mà UBND huyện, BCĐ cải cách hành chính huyện đã xác định trong năm 2024.

Theo Bí thư Huyện ủy, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 là hết sức nặng nề, bên cạnh công tác CCHC còn phải thực hiện xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Do đó, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​