Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Triển khai 02 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện

​Trong năm 2023, đối với lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2023 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu; và Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2023 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

Mục đích xây dựng và ban hành các Thông tư này, nhằm hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thư viện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, bước đầu xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công - chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định và chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2023 về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2023 về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.

Đối tượng áp dụng:

- Thư viện công lập được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Thư viện sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

- Cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý hoặc liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

- Khuyến khích thư viện, cơ quan, tổ chức ngoài công lập có triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này.

15.03.2024 - thông tư lĩnh vực thư viện.jpg

Để các Thông tư được nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn trên địa bàn huyện, ngày 20/2/2024 UBND huyện ban hành Công văn số 1011/UBND-VX Về việc triển khai thực hiện 02 Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó. Chủ tịch UBND huyện giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn Vĩnh An triển khai phổ biến, quán triệt nội dung của 02 Thông tư và Văn bản số 373/BVHTTDL-TV ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới các thư viện, đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời, giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện trong việc triển khai thực hiện 02 Thông tư và Văn bản số 373/BVHTTDL-TV ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện theo quy định./.​


Diễm Phương

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​