Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính

DANH SÁCH HỒ SƠ MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN


SỐ TTTÊN THỦ TỤC

HỒ SƠ MẪU

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
* Lĩnh vực: Hộ tịch ​ ​
1Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
TỜ KHAI CẤP BẢN SAO.doc
2Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH.doc
TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ.doc
TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH KHÁC CỦA CÔNG DÂN VN ĐÃ DDUOJC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẢM QUYỀN CỦA NN(KS; GH; NHẬN CMC; XĐ CHA, MẸ,CON; NCN; KT; THAY ĐỎI HT).doc
3Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiTỜ KHAI GHI CHÚ KH.docx
4Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiTỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN.docx
5Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộcTỜ KHAI THAY ĐỔI , CẢI CHÍNH HỘ TICH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC.doc
6Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI CHẤM DỨT GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.doc
7Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.doc
8Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.doc
9Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânTỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI1.doc
10Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH.doc
11Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI KHAI TỬ.doc
12Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI KẾT HÔN.doc
13Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH.docx
14Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ.doc
15Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN.docx
16Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiTỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÂN CHA, MẸ, CON.doc
* ​Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
1
​Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
​Không có mẫu đơn
* Lĩnh vực: Chứng thực
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
TỜ KHAI CẤP BẢN SAO từ sổ bộ gốc.doc
2Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Không có mẫu đơn
* Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
1
Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiTỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI.docx
Lĩnh vực: Trẻ em
1Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ emĐơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế.docx
Lĩnh vực: Lao động
1Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyềnMAU DON DE NGHI GIAI QUYET TRANH CHAP LAO DONG TAP THE VE QUYEN.pdf
Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
1Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiệnMẫu số 03 - TT 33.docx
2Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhânMẫu Đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán (mẫu 16-TT35).pdf
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
1Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiMẫu cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của phòng Lao động-TBXH.docx
2Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Không có mẫu đơn
3Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiMẫu giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.docx
4Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hộiMẫu Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.docx
5Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Không có mẫu đơn
6Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiMẫu Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động TB&XH.docx
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiGĐN cấp giấy cửa hàng bán lẻ LPG chai.docx
CĐN cấp giấy bán lẻ LPG chai trên 200Kg.docx
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiCấp lại GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.docx
3Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiCấp lại GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai1.docx
​* Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện ​ ​
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnKhông có hồ sơ mẫu
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Không có hồ sơ mẫu
​* Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (Rượu) ​ ​
1Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
​​Đơn cấp giấy phép bán lẻ rượu.docx
2Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượucấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu.docx
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượuCấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu.docx
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhCấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.docx
5Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhCấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.docx
6Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.docx
Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (Thuốc lá) ​ ​
1Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láCấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.docx
2Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láCấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.docx
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láCấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.docx
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm ​ ​
1Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmATTTP.pdf
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmHỒ SƠ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP.doc
 * Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ​ ​
1Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Mau Cap GCN ATTP Nông, Lâm, Thủy sản12.pdf
2Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Mau Cap GCN ATTP Nông, Lâm, Thủy sản1.pdf
* Lĩnh vực: Thủy lợi ​ ​

1

 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp1. Dự thảo quy trình vận hành Mẫu số 02.docx
1. Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành Mẫu 04 (1).docx
2
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)Không có hồ sơ mẫu
3
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
Không có hồ sơ mẫu
4
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyệnKhông có hồ sơ mẫu
5
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Không có hồ sơ mẫu
* Lĩnh vực: Thủy sản ​  
1
Công bố mở cảng cá loại 34. Don de nghi cong bo mo cang ca (Mau so 09.TC).doc
2
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)3. Công nhận và giao quyền mẫu 01 (1).docx
3. Công nhận và giao quyền mẫu 02 (1).docx
3. Công nhận và giao quyền mẫu 03 (1).docx
3. Công nhận và giao quyền mẫu 04 (1).docx
3. Công nhận và giao quyền mẫu 05.docx
3
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 2. giao quyền cho cộng đồng mẫu 04 (1).docx
2. giao quyền cho cộng đồng mẫu 05 (1).docx
2. giao quyền cho cộng đồng mẫu 07.docx
* Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn ​ ​
1Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)4. PL 02.NĐ 98.docx
4. PL 03.NĐ 98.docx
4. PL 04.NĐ 98.docx
4. PLsố 01.NĐ 98.docx
* Lĩnh vực: Lâm nghiệp 
1
Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)5. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinhMẫu số 1.docx
6. Công trình lâm sinh.docx
6. thuyết minh lâm sinh.docx
2
Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu6. Mẫu số 04. Đề nghị xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu.doc
6. Mẫu số 05. Bảng kê gỗ xuất khẩu.tạm nhập, tái xuất.doc
* Lĩnh vực: Chính sách Thuế ​  
 1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảimau 967.docx
* Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ ​ ​
1Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
​Không có mẫu đơn
* Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ​ ​
1 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số ít ngườiTTHC HO TRO HOC TAP DAN TOC THIEU SO.docx
2Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Không có mẫu đơn
3Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Không có mẫu đơn
4Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáoTTHC HO TRO HOC TAP- HO TRO AN TRUA.docx
5Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnPGD-MAM NON-CHUYEN DOI TRUONG TU THUC.docx
6Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnCHUYEN DOI TRUONG TU THUC1.pdf
7Xét, cấp học bổng chính sáchKhông có hồ sơ mẫu
8Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănKhông có hồ sơ mẫu
* Lĩnh vực: Các cơ sở giáo dục khác ​  
1
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng PGD-QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TAM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG.pdf
2
Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại PGD-THU TUC CHO PHEP TRUNG TAM HTCĐ HOAT ĐONG TRO LAI.pdf
3
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Không có mẫu đơn
* Lĩnh vực: Giáo dục dân tộc ​  
1
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dụcKhông có hồ sơ mẫu
2
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dụcKhông có hồ sơ mẫu
3
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trúKhông có hồ sơ mẫu
4
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trúKhông có hồ sơ mẫu
5
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Không có hồ sơ mẫu
* Lĩnh vực: Giáo dục mầm non ​  
1
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục2-1.006390- CHO PHÉP TRƯỜNG MG-MN-NT HĐ GD.doc
2
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại3-1.006444- CHO PHÉP TRUONG MG-MN-NT HĐGD TRỞ LẠI.doc
3
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)5-1.004515- GIẢI THỂ TRƯỜNG MG-MN-NT.doc
4
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ4-1.006445- SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MG-MN-NT.doc
5
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
1-1.004494- THÀNH LẬP TRƯỜNG MAU GIAO- MN-NT CONG LAP- DAN LAP-TU THUC.doc
KÈM THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MN- ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG MN HẠNH PHÚC.docx
* Lĩnh vực: Giáo dục tiểu học ​  
1Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dụcCHO PHEP TRUONG TIEU HOC HDGD.pdf
2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
CHO PHEP TRUONG TIEU HOC HDGD TRO LAI.pdf
3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu họcCHUYEN DOI TRUONG TU THUC.pdf
4
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)GIAI THE TRUONG TIEU HOC.pdf
5
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học SAP NHAP, CHIA TACH TRUONG TIEU HOC.pdf
6Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thụcTHANH LAP TRUONG TIEU HOC.pdf
* Lĩnh vực: Giáo dục trung học ​  
1
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục1004444_cho phép trường THCS hoạt động giáo dục.pdf
2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lạiCho phép trường THCS hoạt động trở lại.pdf
3
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.Chuyển trường đới với học sinh THCS.pdf
4
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)Không có hồ sơ mẫu
5
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở2001809_Sáp nhập chia tách trường THCS.pdf
6
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục1004442_ Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường thcs tư thục.pdf
7
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước2002482_Tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước.docx
8
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài 2002483_Tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài.docx
* Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương ​  
1Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Không có hồ sơ mẫu
* Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) ​ ​
1Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãPhu luc I-11_TT07.2019.docx
Phu luc I-12_TT07.2019.docx
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Phu luc I-18_TT07.2019.docx
3Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xãPHu luc I-17_TT07.2019.docx
4Giải thể tự nguyện hợp tác xãPHu luc I-13_TT07.2019.docx
5Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã​Không có mẫu đơn
6Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãPhu luc I-5_TT07.2019.docx
Phu luc I-4_TT07.2019.docx
Phu luc I-3_TT07.2019.docx
7Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãPhu luc I-6_TT07.2019.docx
8Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãPhu luc I-10_TT07.2019.docx
9Đăng ký khi hợp tác xã chia
Phu luc I-1_TT07.2019.docx
Phu luc I-2_TT072019.docx
Phu luc I-3_TT072019.docx
Phu luc I-4_TT072019.docx
10Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấtPhu luc I-1_TT0720191.docx
Phu luc I-2_TT0720191.docx
Phu luc I-3_TT0720191.docx
Phu luc I-4_TT0720191.docx
11Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhậpPhu luc I-5_TT07.20191.docx
12Đăng ký khi hợp tác xã táchPhu luc I-1_TT07201911.docx
Phu luc I-2_TT07201911.docx
Phu luc I-3_TT07201911.docx
Phu luc I-4_TT07201911.docx
13Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãPhu luc I-9_TT07.2019.docx
14Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãPhu luc I-5_TT07.201911.docx
15Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phu luc I-7_TT07.2019.docx
16Đăng ký thành lập hợp tác xã
GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HTX.docx
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh ​ ​
1Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhMẫu chấm dứt kinh doanh.pdf
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III cấp lại giấy ĐKKD.docx
3Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục III-tạm ngừng KD.docx
4Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mẫu thay đổi nội dung kinh doanh.pdf
5Đăng ký thành lập hộ kinh doanhMẫu Đơn đề nghị cấp GPKD.pdf
* Lĩnh vực Văn hóa ​ ​
1Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)ĐN Cap GP Du DK KInh Doanh Karaoke.pdf
2Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)MẪU 03-ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIÈU CHỈNH GIẤY PHÉP KARAOKE.pdf
3Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hằng năm 4. TO TRINH DE NGHI CONG NHAN AP VH_UBND.docx
4Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóaMẫu số 10.ND122.2018 khu dân cư văn hóa.docx
3. BB DE NGHI CONG NHAN AP VAN HOA_MTX.docx
5. KET QUA BINH XET AP VAN HOA.xlsx

5Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Không có mẫu đơn
6Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
  Không có mẫu đơn
 * Lĩnh vực Thư viện ​ ​
1Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồngMẫu 01C-thành lập thư viện.docx
2Thủ tục thông báo sát nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồngMẫu M02-sát nhập thự viện1.docx
3Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồngMẫu M03- giải thể thư viện1.docx
 * Lĩnh vực Gia đình ​ ​
1Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.docx
2Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)mẫu số 8b.TT23.2014.docx
3Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Mẫu đổi GCN.CS hỗ trợ nạn nhân BLGĐ.docx
4Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)mẫu số 4a.Đky hoạt động CS PCBLGĐ.docx
5Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Mẫu số M8a.TT23.2014.docx
6Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) mẫu đơn đổi GCN.CSTV.gia đình.huyện.docx
* Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ​ ​
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngMau Cap GCN Diem CCDV.pdf
2Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngMẫu don cap lai trò chơi điện tử công cộng.pdf
3Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngMẫu don gia han trỏ chơi điện tử công cộng.pdf
4Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngMau Don Cap Sua Doi GCN Diem Cung Cap DV Tro Choi Dien Tu.pdf
* Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc ​ ​
1Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnĐƠN CUNG CẤP THÔNG TIN QH.doc
2Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyệnKhông có hồ sơ mẫu 
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyệnKhông có hồ sơ mẫu
* Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng ​  
1Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)Không có hồ sơ mẫu
2
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Không có hồ sơ mẫu
* Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật ​  
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
đơn xin phép DI DỜI XÂY XANH.doc

Lĩnh vực: Môi trường ​ ​
1Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Mẫu Phu luc XIII - Mẫu VB đề nghị điều chỉnh GPMT.doc
2Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Mẫu Phu luc XIV - Mẫu VB đề nghị cấp đổi GPMT.doc
3Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Mẫu Phu luc VI - Mẫu Vb gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM.docx
* Lĩnh vực: Đất đai ​  
1Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp MAU DON CAP BỔ SUNG TÀI SẢN.doc
2Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mau 09.doc
3Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Mẫu 10.ĐK Cấp lại.doc
4Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 09dk Don ĐKBĐ chuyen muc dich k xin phep.doc
5Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 09dk Don ĐKBĐ THEO TT33 (Thay đổi thông tin).doc
6Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu 10.ĐK - cấp đổi.doc
7Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpMAU 04a.ĐK.doc
Mẫu 09.ĐK - Đính chính.doc
8Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Không có hồ sơ mẫu
9Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu Không có hồ sơ mẫu
10Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Không có hồ sơ mẫu
11Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuMAU 04a.ĐK1.doc
12Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận Mẫu số 09_ĐK_Mới.docx
* Lĩnh vực: Tài nguyên nước ​ ​
1Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Không có mẫu đơn
2Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Mẫu 35 - Đăng ký khai thác nước dưới đất.docx
* Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ ​ ​
1Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo13461_Mau TG3 - Mở lớp bồi dưỡng tôn giáo.docx
2Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện13461_Mẫu B30 - TB danh mục hoạt động hàng năm.docx
3Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện13461_Mẫu B30 - TB danh mục hoạt động hàng năm - bổ sung.docx
4Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện13461_Mẫu B31 - Thông báo tổ chức hội nghị thường niên.docx
5Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Mau B33 - tổ chức đại hội.docx
6Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện13461_Mẫu B34 - Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo.docx
7Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Mẫu B35 - Tổ chức giảng đạo ngoài địa bàn.docx
8Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc B47.docx
* Lĩnh vực: Tổ chức phi Chính phủ ​ ​
1Thủ tục thành lập hội cấp huyện Đơn đề nghị.docx
2Thủ tục đổi tên hộiĐơn đề nghị đổi tên hội.docx
3Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Mẫu 5 - CV báo cáo kq ĐH.docx
4Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội. Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách Hội.docx
Mẫu 11 -Đơn đề nghị chia Hội.docx
Mẫu 13 -Đơn đề nghị hợp nhất Hội.docx
5Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hộiMẫu-3---Đơn-đề-nghị-công-nhận-ban-vận-động-thành-lập-hội.docx
6Thủ tục hội tự giải thể​​TT 6-Đơn đề nghị giải thể hội-Mẫu 14.docx
7Thủ tục phê duyệt điều lệ hộiMẫu-5--Công-văn-báo-cáo-kết-quả-đại-hội (1).docx
8
​Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện
Đơn đề nghị đổi tên quỹ 1.docx
* Lĩnh vực: Đường thủy nội địa ​  
1Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiệnKhông có hồ sơ mẫu
2Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địaKhông có hồ sơ mẫu
3Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
 Không có hồ sơ mẫu
* Lĩn​h vực: Thi đua khen thưởng ​ ​
1​Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở"​
2Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến"
3Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
4Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
5Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
6Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
7Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
​​8
Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​